Soalan-soalan Lazim

Umum

Kami menyediakan pembiayaan modal kerja kepada syarikat-syarikat yang diberi kontrak atau projek oleh kerajaan atau agensi kerajaan, badan-badan berkanun dan GLC (contohnya Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad dan Petronas).

Perkhidmatan yang kami tawarkan termasuklah:

 • Pemberitahuan Pemfaktoran Bai’ Ad Dayn
 • Pengesahan kemudahan (Surat Kredit)
 • Jaminan Bank/Kewangan Al-Kafalah
 • Surat Sokongan
 • Kami juga menawarkan perkhidmatan pembiayaan kontrak hujung ke hujung, iaitu dari peringkat tender sehinggalah penyerahan produk kepada kerajaan.

Pertama, fleksibiliti dan keberkesanan pemfaktoran sebagai instrumen pembiayaan kini semakin mendapat tempat di kalangan komuniti perniagaan di Malaysia dan dilihat sebagai alternatif kepada kemudahan perbankan biasa. Kedua, pertumbuhan ekonomi Malaysia yang berterusan telah membuka lebih banyak peluang perniagaan, terutamanya bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME). Syarikat-syarikat dalam kumpulan inilah yang sebenarnya merupakan sasaran dalam industri pemfaktoran, yang bertujuan untuk membantu mereka.

Perlu diingat dan ditekankan bahawa pemfaktoran merupakan alat pembiayaan ringkas yang boleh digunakan selagi terdapat hutang tidak dihalang. Pemfaktoran kini semakin dilihat sebagai sumber pembiayaan alternatif, serta sebagai cara yang lebih baik untuk menguruskan modal kerja. Kemudahan pemfaktoran mampu membantu syarikat secara strategik, terutamanya SME, untuk mengembangkan perniagaan mereka. Bagaimanapun, perniagaan tersebut sering mempunyai modal yang sedikit atau terhad, atau mempunyai kekurangan sokongan dari segi aset tetap. Oleh itu, bank tradisional selalunya keberatan untuk menyediakan pembiayaan dan hanya akan memberikan pembiayaan modal kerja yang terhad untuk syarikat-syarikat tersebut.

Sebaliknya, syarikat pemfaktoran memainkan peranan sebagai pembiaya yang progresif untuk mengisi jurang yang tidak dapat dipenuhi oleh bank tradisional menerusi penyediaan akses yang lebih mudah untuk SME mendapatkan kemudahan modal kerja.

Pinjaman bank adalah bersifat sangat terbatas dan hampir tidak bersesuaian dengan pertumbuhan jualan syarikat.

Had kredit yang diberi pada hari ini hanyalah sesuai untuk jualan yang sebelumnya. Sebarang kontrak baharu yang diperolehi syarikat tersebut akan memerlukan penilaian yang memakan masa dan selalunya sebarang pinjaman sedia ada perlu diselesaikan sebelum pinjaman baharu dapat diberikan.

Masalah kredit dengan CTOS /CCRIS / RAM BASIS seperti kad kredit, sewa beli atau pinjaman perumahan yang tidak dibayar secara automatik akan dilihat sebagai kelemahan pemilik perniagaan, walaupun amaun tersebut adalah kecil jika dibandingkan dengan kontrak yang diperolehi. Sebagaimana yang diketahui umum, kontrak kerajaan adalah tidak tetap; dan pada masa yang sukar dan tidak menentu, ada kemungkinan masalah hutang peribadi akan timbul. Apabila pengarah dan pemilik syarikat mempunyai masalah dengan agensi pelaporan kredit, bank akan secara automatik menolak permohonan pinjaman syarikat tersebut.

Syarikat pemfaktoran sebaliknya memainkan peranan sebagai pembiaya yang progresif untuk merapatkan jurang yang tidak dapat dipenuhi oleh bank tradisional dengan memberikan akses yang lebih mudah kepada SME dalam mendapatkan kemudahan modal kerja.

Mengenai IFSB

Ya. Ikhtiar Factoring Sdn Bhd (IFSB) diperbadankan pada 13 Mac 2000 untuk melaksanakan perniagaan pemfaktoran domestik, eksport dan import serta pajakan peralatan. Bank Negara Malaysia (BNM) mengklasifikasikan kami sebagai Institusi Kewangan Bukan Bank (NBFI); dan pada 27 April 2000, telah memberi kelulusan kepada kami untuk beroperasi sebagai institusi terjadual di bawah Seksyen 21(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan (BAFIA) 1989. BAFIA yang kemudiannya dimansuhkan telah digantikan dengan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Kami merupakan syarikat pemfaktoran pakar yang tertumpu kepada pembiayaan pemfaktoran perolehan atau kontrak belum terima bagi kerajaan atau syarikat milik kerajaan. Keseluruhan perniagaan pemfaktoran syarikat ini adalah dari pembiayaan pemfaktoran klien yang telah mendapat kontrak dari kerajaan atau GLC (seperti Petronas, Tenaga Malaysia Berhad, Telekom Malaysia dan lain-lain lagi).

Sebagai mematuhi SPP Bil 10/95 oleh Kementerian Kewangan (MOF), IFSB diluluskan dan diiktiraf oleh MOF pada 14 Jun 2000 untuk menjalankan pembiayaan pemfaktoran kontrak dan perolehan kerajaan atau GLC.

Kami adalah pilihan yang tepat kerana mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam urusan pemfaktoran setelah berdekad lamanya kami memberikan rangkaian perkhidmatan dan penyelesaian kepada syarikat dari pelbagai industri. Kami menawarkan penyelesaian pemfaktoran kreatif yang dirumus khas untuk memenuhi keperluan anda yang tersendiri. Kadar kami adalah kompetitif dengan terma yang fleksibel, ditambah pula dengan kelulusan awal yang pantas.

Pakar-pakar pembiayaan kami yang berpengalaman dan berdedikasi boleh memberikan nasihat dan akses kepada penyelesaian pendanaan yang terbaik untuk perniagaan anda.

Pembiayaan perdagangan (Surat Kredit/Jaminan Prestasi) merupakan struktur yang utama dan penting bagi pembiayaan kontrak yang ditawarkan kepada klien untuk kontrak bekalan. Ketiadaan pembiayaan perdagangan dari struktur tersebut akan menyebabkan keperluan pembiayaan kontrak tidak dapat dipenuhi, terutamanya jika ia melibatkan pembekal dari luar negara dan selalunya, ia turut melibatkan pembekal produk domestik. Di IFSB, kami mempunyai kepakaran yang diperlukan dan menawarkan perkhidmatan pembiayaan perdagangan untuk membantu syarikat perniagaan memenuhi keperluan prestasi bagi pembiayaan kontrak perolehan kerajaan.

Menerusi spektrum lengkap penyelesaian pembiayaan pemfaktoran kami, kami boleh menyelesaikan masalah kewangan klien kami dan mereka tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan sendiri kemudahan pembiayaan perdagangan dari bank, di mana mereka akan menghadapi rintangan dan batasan untuk mendapatkannya.

Kami mempunyai kelulusan dan pengiktirafan dari Kementerian Kewangan untuk melaksanakan pembiayaan pemfaktoran bagi kontrak dan perolehan kerajaan atau GLC. Ini bermakna kami boleh menerbitkan jaminan prestasi kami sendiri dan klien tidak lagi perlu bergantung kepada bank tradisional untuk menerbitkan BG.

Sejak mula beroperasi, IFSB telah berkembang menjadi sebuah syarikat pembiayaan pemfaktoran yang ulung di Malaysia yang menawarkan produk dan perkhidmatan yang menyamai pembiayaan perdagangan yang ditawarkan oleh bank, tetapi tanpa kesusahan yang terpaksa dihadapi dalam proses permohonan yang birokratik. Kelebihan bersaing inilah yang meletakkan kami sebagai peneraju yang progresif dalam industri ini. Komuniti perniagaan, terutamanya syarikat-syarikat bumiputera, menghargai kami kerana kami dapat menghulurkan bantuan kepada mereka semasa bank-bank tidak lagi dapat memberi sokongan dan memenuhi keperluan kewangan mereka.

Ikhtiar Factoring Sdn Bhd (IFSB) mula beroperasi sejak tahun 2000.

Fi dan Kos

Kami menawarkan penyelesaian pemfaktoran kreatif yang dirumus khas untuk memenuhi keperluan anda yang tersendiri. Kadar kami adalah kompetitif dengan terma yang fleksibel, ditambah pula dengan kelulusan awal yang pantas. Pakar-pakar kewangan kami yang berpengalaman dan berdedikasi boleh memberikan nasihat dan akses kepada penyelesaian pendanaan yang terbaik untuk perniagaan anda.

IFSB menawarkan penyelesaian pemfaktoran kreatif yang dirumus khas untuk memenuhi keperluan anda yang tersendiri. Kadar kami adalah antara yang terendah di Malaysia dengan terma yang fleksibel, dan proses kelulusan awal kurang melibatkan birokrasi dan oleh itu, lebih cepat.

Kami juga menawarkan program eksklusif iaitu Duit Tak Putus, yang merupakan skim pembayaran unik yang diwujudkan khusus supaya patuh Syariah. Di bawah sistem khas ‘AM/PM’, syarikat yang telah diluluskan yang menyerahkan invois tuntutan pada sebelah pagi akan menerima bayaran pada sebelah petang (tertakluk kepada sama ada semua dokumen yang diserahkan adalah lengkap, tertakluk pada terma dan syarat).

Secara purata kami mengambil masa tujuh hari bekerja untuk memproses dan memberikan maklumat kemas kini tentang status permohonan anda. Penerbitan Pembiayaan Perdagangan lazimnya mengambil masa sehingga tiga hari bekerja.

Tidak, tiada fi tersembunyi. Sebarang caj dan fi akan diterangkan terlebih dahulu.

Ya, fi pemfaktoran kami adalah kadar rata.

Permohonan

Anda layak memohon sekiranya anda sudah mendapat kontrak perolehan kerajaan, atau sedang dalam proses untuk mendapatkannya.

Bergantung kepada perkhidmatan yang anda inginkan, anda perlu menyediakan dokumen berikut:

 1. Salinan Memorandum dan Artikel Persatuan yang telah disahkan (untuk syarikat berhad), atau Pendaftaran Perniagaan (untuk milik tunggal / perkongsian).
 2. Salinan Borang 24 dan Borang 49 yang disahkan.
 3. Profil syarikat, berserta lampiran resume atau CV pengarah syarikat dan personel pengurusan.
 4. Fotokopi KP (depan dan belakang) bagi semua pengarah dan pemegang saham syarikat.
 5. Salinan asal kontrak/pesanan belian.
 6. Salinan sebut harga atau invois proforma dari pembekal, dan katalog yang berkaitan bagi produk kontrak (sekiranya berkenaan).
 7. Akaun syarikat yang telah diaudit bagi tempoh tiga tahun lepas (sekiranya berkenaan).
 8. Penyata bank syarikat bagi tempoh tiga bulan lepas.
 9. Salinan sijil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan.

Salinan kemudahan bank yang terkini dan sedia ada (iaitu OD, pinjaman bertempoh, LCTR, surat tawaran BG). *B&G tidak diperlukan bagi syarikat perusahaan)

Sila ambil perhatian bahawa kelulusan adalah bergantung kepada semua dokumen berkaitan yang diserahkan kepada kami serta budi bicara IFSB. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Secara puratanya kami akan mengambil masa selama tiga hingga lima hari bekerja untuk memproses permohonan dan memberi kelulusan. Sila ambil perhatian bahawa kelulusan adalah bergantung kepada semua dokumen berkaitan yang diserahkan kepada kami dan budi bicara IFSB. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Di bawah sistem khas ‘AM/PM’ oleh IFSB, syarikat yang telah mendapat kelulusan yang menghantar invois tuntutan mereka pada sebelah pagi akan menerima bayaran pada sebelah petang (tertakluk kepada sama ada semua dokumen yang diserahkan adalah lengkap, tertakluk kepada terma dan syarat).

Berkenaan Pelanggan

Ya, kami akan mengesahkan dengan personel yang dapat dikenal pasti atau jabatan berkaitan yang bertanggungjawab atas kontrak perolehan tersebut, seperti Kewangan dan Perolehan, sistem e-Perolehan, Pembekal dan pihak berkepentingan yang lain.

Pelanggan boleh membuat bayaran menerusi e-Perolehan. Kami akan meminta akuan Arahan Pembayaran (Notis Penyerahan Hak) mengikut format Kementerian Kewangan yang disediakan menggunakan kepala surat klien. Arahan Pembayaran akan menunjukkan bahawa arahan pembayaran dibuat kepada akaun IFSB.