Kerjaya

Kedudukan Pembukaan

Tanggungjawab:

 • Analisis keperluan pelanggan dan berikan nasihat yang betul.
 • Mampu merangka konsep pemasaran dan rancangan promosi.
 • Untuk mengekalkan dan melayani pelanggan sedia ada dan memperluas asas pelanggan secara agresif.

Keperluan:

 • Minimum Diploma Pemasaran / Perniagaan atau kelayakan yang berkaitan.
 • Sebaiknya berpengalaman 1-2 tahun khusus dalam industri Factoring atau setaraf.
 • Keperibadian yang menyenangkan, bijak dan dapat bekerja secara bebas untuk mencapai sasaran penjualan.
 • Penguasaan Bahasa Melayu dan Inggeris bertulis dan lisan.
 • Sebaiknya mempunyai pengalaman bekerja dalam memasarkan produk kewangan.
 • Celik komputer.
 • Pakej gaji yang menarik dan murah hati.
 • Boleh bekerja di bawah tekanan dan kekangan masa.

Hantarkan kami di career@ikhtiarfactoring.com

Tanggungjawab:

 • Menguruskan semua pemasaran untuk syarikat dan aktiviti di bahagian pemasaran.
 • Mengembangkan strategi pemasaran untuk syarikat selaras dengan objektif syarikat.
 • Menyelaraskan kempen pemasaran dengan aktiviti penjualan.
 • Pembuatan dan penerbitan semua bahan pemasaran sesuai dengan rancangan pemasaran.
 • Mempertahankan hubungan dengan kakitangan kerajaan dengan melakukan lawatan berkala; meneroka keperluan khusus; menjangkakan peluang baru.

Keperluan:

 • Calon mesti mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah
 • Sarjana Muda / Pascasiswazah
 • Diploma / Ijazah Profesional dalam Pemasaran atau setaraf.
 • Sekurang-kurangnya 5 Tahun pengalaman bekerja dalam industri Pemfaktoran atau bidang yang berkaitan.
 • Mengurus dan memotivasi ahli pasukan untuk mencapai matlamat syarikat.
 • Penguasaan Bahasa Melayu dan Inggeris bertulis dan lisan.
 • Kematangan yang tinggi dengan kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik.
 • Personaliti yang dinamik dengan kemampuan menyelesaikan masalah yang mampu bekerja secara bebas dan menghadapi cabaran.

Hantarkan kami di career@ikhtiarfactoring.com

Maklumat permohonan

IKHTIAR FACTORING SDN BHD
Jabatan Sumber Manusia
No. 11, Pekeliling Business Centre
Jalan 5/65C, Off Jalan Pahang Barat,
53000 Kuala Lumpur, Malaysia.

E-mel:
norfaradila@ikhtiarfactoring.com

Toll-free No.:
1 800 888 155

Tel:
603-4024 6200 / 603-4024 2500 / 603-4024 2201

Fax:
603-4022 1202 / 603-4024 1855

IMPORTANT NOTICE

We would like to inform our existing and prospective customer and clients that Ikhtiar Factoring Sdn Bhd is now operating as usual, from 9:00am – 5:30pm (Monday to Friday). Should you require our services, please do not hesitate to contact us at 03 4024 6200 or visit our website www.ikhtiarfactoring.com for more info:

Rest assured, we have sanitizer on entry and social distancing in place always. Please wear a mask and remember to keep your distance. All developments and updates concerning our business will be updated through our social media and official website.

 

Thank you.