Duit Tak Putus adalah skim bayaran unik oleh IFSB yang telah dibangunkan khusus supaya patuh Syariah.
Program eksklusif ini menawarkan sehingga tiga bayaran sebulan kepada syarikat yang mendapat kontrak perolehan kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dalam industri keselamatan, pembersihan & penyenggaraan, bekalan makanan dan minuman, sanitasi dan lain-lain kontrak yang berulang. Di bawah sistem khas ‘AM/PM’, syarikat-syarikat yang telah diluluskan yang menghantar invois tuntutan pada waktu pagi akan menerima bayaran pada sebelah petang*.
Syarikat-syarikat yang telah diluluskan juga boleh memohon kemudahan dengan fi pemfaktoran yang sangat rendah iaitu pada caj serendah 1% bagi setiap invois, dengan Caj Bayaran Permulaan (IPC) pada kadar hanya 0.83% sebulan bagi pemfaktoran kontrak.
Di bawah program Duit Tak Putus, kami juga menawarkan kemudahan untuk mendapatkan bon prestasi dan caj bulanan sebanyak 0.25% dari jumlah nilai bon yang dikontrakkan kepada kami.
*Tertakluk kepada sama ada dokumen yang diserahkan adalah lengkap. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Pemfaktoran

BON PELAKSANAAN

* Layak untuk semua Kontrak Perkhidmatan (Invoice Bulanan)

Borang Pendaftaran

Isi borang di bawah untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang bagaimana program Duit Tak Putus kami ini boleh membantu perniagaan anda.